Vårt mål är att skapa ett miljöintresse hos eleverna så att de fortsätter att vara aktiva miljöhjältar som räddar världen.

Före föreställningen - skapa ett intresse

Eleverna får en uppgift som sätter igång tankarna kring det som är spännande i föreställningen. Då finns det en förväntan hos eleverna som vi kan använda för att skapa ett intresse för miljöproblematiken i föreställningen.

Efter föreställningen - en spännande och lärorik uppgift

När föreställningen slutar får eleverna ett grönt kuvert med uppgiften. Egentligen är det tre kuvert som ligger i varandra, alla med en enkel uppgift. När eleverna slutför uppgift 1 får de starta med uppgift 2 osv.

1. Kreativ uppgift som bottnar i föreställningen.

2. En uppgift som går ut på att titta på sin närmiljö, sin närmaste skog. Barnen måste ut i naturen för att göra uppgiften.

  1. 3.En aktiv miljöhandling. I sista kuvertet finns en uppgift som gör att barnen blir miljöhjältar.

ETT MILJÖÄVENTYRSkogens_hjarta.html

Miljöpedagogik

Miljöpedagogik